Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tại Hà Nội là 97,6\%
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tại Hà Nội là 97,6\%
Kinhtedothi - Hà Nội tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 97,6\%, hơn 9.800 bài thi điểm từ 9 trở lên (không tính thí sinh tự do).