Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ
Kinhtedothi - “Doanh nhân là những người đã đi tiên phong và đóng góp cho sự phát triển của TP trong những năm vừa qua. TP luôn lấy người dân và DN làm trung tâm, do đó, các chính sách của Hà Nội là vì người dân và DN…”