Khơi nguồn vốn từ hình thức đối tác công - tư
Khơi nguồn vốn từ hình thức đối tác công - tư
Kinhtedothi - Chủ trương của Chính phủ là đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân. Nếu Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) được thông qua sẽ giúp khơi thông lượng vốn lớn vào xây dựng kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, sau nhiều lần dự thảo đến nay vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất.