92,96% đại biểu quốc hội tán thành dự án Luật Lực lượng dự bị động viên
92,96% đại biểu quốc hội tán thành dự án Luật Lực lượng dự bị động viên
Kinhtedothi - Chiều ngày 26/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.