Góp ý Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi): Sửa theo hướng tiếp lửa cho thanh niên
Góp ý Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi): Sửa theo hướng tiếp lửa cho thanh niên
Kinhtedothi - Ngày 10/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Tuy nhiên, hầu hết ý kiến cho rằng, thiết kế Dự Luật chưa đạt yêu cầu, chưa khắc phục được hạn chế của Luật hiện hành.