Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc sở
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc sở
Kinhtedothi - Riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.