Hoàng Mai: Không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước
Hoàng Mai: Không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước
Kinhtedothi – Năm 2019, chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước của quận Hoàng Mai chỉ đạt 65% kế hoạch TP giao, do thu từ đất mới đạt 22,9% kế hoạch.
Hoàng Mai: Hoàn thành giải phóng mặt bằng đường 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A trong năm 2019
Hoàng Mai: Hoàn thành giải phóng mặt bằng đường 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A trong năm 2019
Kinhtedothi – Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành 100\% công tác GPMB cho tuyến đường 2,5 đoạn Đầm Hồng Quốc lộ 1A.