Một nhà đầu tư xin trả lại dự án BOT giao thông
Một nhà đầu tư xin trả lại dự án BOT giao thông
Kinhtedothi - Đó là trường hợp của Ban Quản lý dự án BOT Quốc lộ 53 Long Hồ - Ba Si (Vĩnh Long - Trà Vinh).
Không có chuyện dừng quét vôi Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Không có chuyện dừng quét vôi Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Kinhtedothi - “Không có chuyện dừng quét vôi một số hạng mục như: Khuê Văn Các, cổng Tam Quan, Nhà Bái Đường, Nhà Thái Học như một số phương tiện truyền thông đã phản ánh.