3 doanh nhân Việt vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
3 doanh nhân Việt vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
Người sáng lập Lozi - Nguyễn Hoàng Trung, sáng lập The Coffee House - Nguyễn Hải Ninh và ông chủ Canavi - Nguyễn Hoàng Hải được Forbes đưa vào danh sách năm nay.