Giá lợn hơi hôm nay 26/2/2021: Giảm nhẹ, cao nhất đạt 78.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 26/2/2021: Giảm nhẹ, cao nhất đạt 78.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 26/2, giảm nhẹ so với hôm qua, hiện được thu mua trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 25/2/2021: Cả 3 miền giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 25/2/2021: Cả 3 miền giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 25/2, trên cả 3 miền giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 22/2/2021: 2 miền Bắc - Nam tiếp tục giảm
Giá lợn hơi hôm nay 22/2/2021: 2 miền Bắc - Nam tiếp tục giảm
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 22/2, tại 2 miền Bắc - Nam tiếp tục giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, trong khi miền Trung đi ngang so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng 74.000 - 79.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 19/2/2021: Cả 3 miền tiếp tục giảm
Giá lợn hơi hôm nay 19/2/2021: Cả 3 miền tiếp tục giảm
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 19/2, trên cả 3 miền tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng 74.000 - 79.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 9/2/2021: Giảm mạnh 5.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 9/2/2021: Giảm mạnh 5.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 9/2, trên cả 3 miền giảm từ 1.000 - 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng 74.000 - 80.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 29/1/2021: Giảm nhẹ, cao nhất đạt 84.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 29/1/2021: Giảm nhẹ, cao nhất đạt 84.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 29/1, giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam đi ngang so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi trên cả nước được thu mua trong khoảng 80.000 - 84.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 27/1/2021: Biến động từ 1.000 - 3.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 27/1/2021: Biến động từ 1.000 - 3.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 27/1, tại miền Bắc và miền Trung giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg, trong khi miền Nam tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi trên cả nước được thu mua trong khoảng 80.000 - 85.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 25/1: Tiếp tục đi ngang, cao nhất đạt 87.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 25/1: Tiếp tục đi ngang, cao nhất đạt 87.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 25/1, trên cả nước tiếp tục đi ngang, hiện được thu mua trong khoảng 80.000 - 87.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 12/1: Tăng mạnh, miền Bắc cao nhất cả nước
Giá lợn hơi hôm nay 12/1: Tăng mạnh, miền Bắc cao nhất cả nước
Kinhtedothi - Theo ghi nhận, giá lợn hơi hôm nay 12/1, trên cả 3 miền tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện, giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng 75.000 - 84.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 18/1: Lợn hơi \'sốt\' giá, người chăn nuôi lãi lớn?
Giá lợn hơi hôm nay 18/1: Lợn hơi \'sốt\' giá, người chăn nuôi lãi lớn?
Kinhtedothi - Theo ghi nhận, giá lợn hơi hôm nay (18/1), trên cả nước đi ngang, hiện được thu mua trong khoảng 78.000 - 86.000 đồng/kg.