Giá lợn hơi hôm nay 8/3/2021: Biến động nhẹ, cao nhất đạt 78.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 8/3/2021: Biến động nhẹ, cao nhất đạt 78.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 8/3, trên cả 3 miền biến động nhẹ, hiện được thu mua trong khoảng 73.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 6/3/2021: Cả 3 miền giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 6/3/2021: Cả 3 miền giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 6/3, trên cả 3 miền giảm nhẹ so với hôm qua, hiện được thu mua trong khoảng 73.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 5/3/2021: 2 miền Trung - Nam biến động nhẹ
Giá lợn hơi hôm nay 5/3/2021: 2 miền Trung - Nam biến động nhẹ
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 5/3, biến động nhẹ so với hôm qua, hiện được thu mua trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 4/3/2021: Miền Bắc giảm nhẹ, dao động trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 4/3/2021: Miền Bắc giảm nhẹ, dao động trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 4/3, tại miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ, trong khi miền Trung và miền Nam đi ngang so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 3/3/2021: Tiếp tục giảm, thấp nhất 74.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 3/3/2021: Tiếp tục giảm, thấp nhất 74.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 3/3, tiếp tục giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam đi ngang so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 2/3/2021: Cả 3 miền tiếp tục giảm
Giá lợn hơi hôm nay 2/3/2021: Cả 3 miền tiếp tục giảm
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 2/3, trên cả 3 miền tiếp tục giảm nhẹ 1.000 - 2.000 so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 1/3/2021: Giảm nhẹ, cao nhất đạt 78.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 1/3/2021: Giảm nhẹ, cao nhất đạt 78.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 1/3, tại miền Bắc và miền Trung đi ngang, trong khi miền Nam giảm nhẹ so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 27/2/2021: 2 miền Bắc - Nam tiếp tục giảm
Giá lợn hơi hôm nay 27/2/2021: 2 miền Bắc - Nam tiếp tục giảm
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 27/2, tại hai miền Bắc - Nam tiếp tục giảm nhẹ, trong khi miền Trung đi ngang so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 24/2/2021: Biến động 1.000 - 2.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 24/2/2021: Biến động 1.000 - 2.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 24/2, biến động 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện được thu mua trong khoảng 74.000 - 79.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 23/2/2021: Giảm nhẹ, cao nhất 79.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 23/2/2021: Giảm nhẹ, cao nhất 79.000 đồng/kg
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 23/2, giảm nhẹ so với hôm qua, hiện được thu mua trong khoảng 74.000 - 79.000 đồng/kg.