Giảm chi, nuôi dưỡng nguồn thu: Việc cấp bách!
Giảm chi, nuôi dưỡng nguồn thu: Việc cấp bách!
Kinhtedothi - Trong bối cảnh dự báo thu ngân sách nhà nước (NSNN) có thể giảm lớn nhưng vẫn phải đảm bảo chi đầu tư phát triển, tăng chi an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh, nhiều giải pháp tiết kiệm chi tiêu và nuôi dưỡng nguồn thu đang được rốt ráo thực hiện.
Sở Tài Chính Hà Nội: Tham mưu giảm chi, quản lý tài sản công hiệu quả
Sở Tài Chính Hà Nội: Tham mưu giảm chi, quản lý tài sản công hiệu quả
Kinhtedothi - Năm 2017, Sở Tài chính Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác điều hành thu - chi ngân sách trên địa bàn.