Thiếu trầm trọng giáo viên Tin học, Âm nhạc
Thiếu trầm trọng giáo viên Tin học, Âm nhạc
Kinhtedothi - Trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, Tin học, Âm nhạc và Mỹ thuật là 3 môn học bắt buộc.