Hà Nội: Triển khai hàng loạt nhiệm vụ quan trọng phòng chống dịch, phát triển kinh tế xã hội
Hà Nội: Triển khai hàng loạt nhiệm vụ quan trọng phòng chống dịch, phát triển kinh tế xã hội
Kinhtedothi - Cung ứng đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế; Thành phố sẽ triển khai 02 gói hỗ trợ của Chính phủ; cắt giảm từ 5%-10% các khoản chi thường xuyên; xử lý nghiêm đơn vị kéo dài các trình tự, thủ tục cho doanh nghiệp… là những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 của Thành phố Hà Nội.