Quận ủy Long Biên quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Quận ủy Long Biên quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Kinhtedothi - Sáng 15/8, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị T.Ư 10 (Khóa XII); Học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 198-KH/QU của Quận ủy về “Tổ chức Đại hội chi, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.