[Tiêu điểm tuần] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước họp lãnh đạo chủ chốt ngay trước Hội nghị TƯ 10
[Tiêu điểm tuần] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước họp lãnh đạo chủ chốt ngay trước Hội nghị TƯ 10
Kinhtedothi - Ngay trước Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thống nhất cao với các công việc trọng tâm của tháng 5/2019 và thời gian tới.