Gỡ khó cho mạ khay, cấy máy
Gỡ khó cho mạ khay, cấy máy
Kinhtedothi - Áp dụng mạ khay, cấy máy cho năng suất lúa tăng 10 - 15\% so với phương pháp truyền thống, góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Hiệu quả đã rõ, song việc áp dụng phương pháp tiên tiến này vẫn gặp nhiều khó khăn.
Kinh tế tập thể ngày càng đóng vai trò quan trọng, nòng cốt là hợp tác xã
Kinh tế tập thể ngày càng đóng vai trò quan trọng, nòng cốt là hợp tác xã
Kinhtedothi - Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, số lượng hợp tác xã (HTX) tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên.
Hà Nội sản xuất hơn 800ha lúa Japonica đủ tiêu chuẩn xuất khẩu
Hà Nội sản xuất hơn 800ha lúa Japonica đủ tiêu chuẩn xuất khẩu
Kinhtedothi - Ngày 8/10, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả khảo nghiệm giống lúa mới và tổng kết phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa Japonica năm 2019.
Sắp diễn ra hội chợ đặc sản vùng miền các hợp tác xã
Sắp diễn ra hội chợ đặc sản vùng miền các hợp tác xã
Kinhtedothi - Ngày 7/10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Hà Nội đã thông tin về Hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền của các HTX.
Sớm khắc phục chồng chéo, đảm bảo hiệu quả quản lý kinh tế tập thể
Sớm khắc phục chồng chéo, đảm bảo hiệu quả quản lý kinh tế tập thể
Kinhtedothi - Sáng 30/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong lĩnh vực phi nông nghiệp.
Tuyên truyền Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế tập thể đến gần 4,3 triệu người dân
Tuyên truyền Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế tập thể đến gần 4,3 triệu người dân
Kinhtedothi - Đây là một trong những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX), Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 20/01/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành.
Hà Nội sẽ thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc tại các hợp tác xã
Hà Nội sẽ thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc tại các hợp tác xã
Kinhtedothi - Đây là một trong những giải pháp được đề cập tới nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 trên địa bàn TP vừa được Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành.