Hụt thu cân đối ngân sách, Quảng Ngãi sẽ xử lý như thế nào?
Hụt thu cân đối ngân sách, Quảng Ngãi sẽ xử lý như thế nào?
Kinhtedothi - Để xử lý hụt thu cân đối ngân sách, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tiếp tục thực hiện cắt giảm dự toán chi thường xuyên đơn vị cấp tỉnh, cắt giảm chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 và đề nghị Trung ương xem xét bổ sung kinh phí bù giảm thu cân đối.
Xử lý phản ánh về tình trạng hụt thu tại các dự án BOT giao thông
Xử lý phản ánh về tình trạng hụt thu tại các dự án BOT giao thông
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xử lý kịp thời phản ánh của báo chí về tình trạng hụt thu tại các dự án BOT giao thông.