Phát triển vùng rau hữu cơ: Quá nhiều rào cản
Phát triển vùng rau hữu cơ: Quá nhiều rào cản
Kinhtedothi - Đường giao thông chưa được cứng hóa, thiếu hệ thống điện phục vụ sản xuất, tưới tiêu vẫn phải thực hiện thủ công… là những khó khăn đang kìm hãm sự phát triển của vùng chuyên canh rau hữu cơ xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.