[Infographic] Tóm tắt  quá trình công tác của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
[Infographic] Tóm tắt quá trình công tác của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
Kinhtedothi - Theo Quyết định số 06-QĐNS/TW, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
[Infographic] Mức phạt người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy
[Infographic] Mức phạt người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy
Kinhtedothi - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật tới người dân; trong đó thông tin về mức xử phạt hành chính đối với người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy.
[Infographic] Quá trình công tác Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa
[Infographic] Quá trình công tác Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa
Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[Infographic] Quá trình công tác Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái
[Infographic] Quá trình công tác Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái
Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái được bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[Infographic] Quá trình công tác Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Hưng
[Infographic] Quá trình công tác Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Hưng
Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng được bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[Infographic] Quá trình công tác Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến
[Infographic] Quá trình công tác Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến
Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến được bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[Infographic] Quá trình công tác Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài
[Infographic] Quá trình công tác Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài
Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[Infographic] Quá trình công tác Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ
[Infographic] Quá trình công tác Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ
Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[Infographic] Quá trình công tác Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng
[Infographic] Quá trình công tác Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng
Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[Infographic] Quá trình công tác Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính
[Infographic] Quá trình công tác Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính
Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.