Thiết kế công trình kháng chấn: Quan trọng nhưng chưa chú trọng
Thiết kế công trình kháng chấn: Quan trọng nhưng chưa chú trọng
Kinhtedothi - Kháng chấn là một thuật ngữ trong lĩnh vực thiết kế xây dựng, phổ biến ở nước phát triển.