Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội: Kết nạp 54 đảng viên ở chi, đảng bộ ngoài khu vực Nhà nước
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội: Kết nạp 54 đảng viên ở chi, đảng bộ ngoài khu vực Nhà nước
Kinhtedothi - 6 tháng qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Khối đến các cơ sở, trong đó đã ban hành quyết định kết nạp đảng cho 186 đồng chí, trong đó có 54 đảng viên ở các chi, đảng bộ ngoài khu vực nhà nước...
Quan tâm phát triển đồng bộ các tổ chức trong doanh nghiệp
Quan tâm phát triển đồng bộ các tổ chức trong doanh nghiệp
Kinhtedothi - Chiều 16/6, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã có cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 09 với Huyện ủy Thanh Trì, Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện.