Đồng hành xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp để sẻ chia
Đồng hành xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp để sẻ chia
Kinhtedothi - Ngân hàng cũng là doanh nghiệp, không có lý gì lại đứng ngoài cuộc, không đồng hành cùng Hà Nội để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô.