Italy và nỗi đau người chết không kịp an táng vì dịch COVID-19
Italy và nỗi đau người chết không kịp an táng vì dịch COVID-19
Những chiếc quan tài chất đống và hàng loạt thi hài được niêm phong trong các căn nhà khi nhiều công ty mai táng ở Bergamo, Italy, bị quá tải.