[Thông tin 114] Kinh doanh dịch vụ về PCCC cần điều kiện gì?
[Thông tin 114] Kinh doanh dịch vụ về PCCC cần điều kiện gì?
Kinhtedothi - \"Tôi dự định kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, giám sát, kiểm định kỹ thuật về PCCC thì cần phải có những điều kiện gì?\" - Nguyễn Thị Mai, quận Hà Đông, Hà Nội