Kính thực tế ảo của Apple bắt đầu sản xuất thử nghiệm
Kính thực tế ảo của Apple bắt đầu sản xuất thử nghiệm
Kinhtedothi - Kính thực tế ảo AR của Apple vừa đạt một cột mốc quan trọng khi kết thúc giai đoạn phát triển sản phẩm và chuyển sang sản xuất bản thử nghiệm.
Kính thực tế ảo của Facebook sẽ được sản xuất tại Việt Nam
Kính thực tế ảo của Facebook sẽ được sản xuất tại Việt Nam
Kinhtedothi - Sản phẩm đầu tiên của Facebook được sản xuất tại Việt Nam là kính thực tế ảo Oculus Rift S thế hệ mới.