Cụm thi đua số 5 - Công an Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020
Cụm thi đua số 5 - Công an Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020
Kinhtedothi - Chiều 2/3, Cụm thi đua số 5 - Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2020
Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2020
Kinhtedothi - Sáng 28/2, tại trụ sở Liên minh hợp tác xã TP Hà Nội, Cụm thi đua số 16, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng; ký giao ước thi đua năm 2020.
Cụm thi đua số 4 ký giao ước thi đua
Cụm thi đua số 4 ký giao ước thi đua
Kinhtedothi- Ngày 28/2, tại trụ sở Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, Cụm thi đua số 4 (Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội) đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.