Lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục tăng hơn 72 \%
Lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục tăng hơn 72 \%
Kinhtedothi - Tình hình lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục gia tăng mạnh (từ 36,2\% năm 2014 lên 65,6\% cuối 2018 và 72,4 \% vào tháng 9/2019), cộng thêm tính chất di biến động dân cư của Thủ đô làm cho dịch khó kiểm soát và khó phát hiện hơn.