Liên đoàn INTERGEO thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2020
Liên đoàn INTERGEO thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2020
Kinhtedothi - Căn cứ Công văn số 789/ĐCKS - TCCB ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, Liên đoàn INTERGEO thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2020