33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 đang được thẩm định có gì mới?
33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 đang được thẩm định có gì mới?
Kinhtedothi - Có 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 của đầy đủ 9 môn học và hoạt động giáo dục đã được 4 nhà xuất bản gửi về Bộ GD&ĐT để thẩm định.
Tháng 6/2020: Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định SGK lớp 2
Tháng 6/2020: Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định SGK lớp 2
Kinhtedothi - Theo Bộ GD&ĐT, trong năm 2020 sẽ có 2 lần thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lần 1 dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9 và lần 2 từ tháng 9 đến tháng 12.