Thêm quy định thúc đẩy văn hóa đọc
Thêm quy định thúc đẩy văn hóa đọc
Kinhtedothi - Lấy người đọc là trung tâm để thúc đẩy văn hóa đọc, đó là một trong những quy định đáng chú ý trong Luật Thư viện. Hiện nay, Bộ VHTT&DL đang triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến khi Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.
Thúc đẩy văn hóa đọc từ Luật
Thúc đẩy văn hóa đọc từ Luật
Kinhtedothi - Không chỉ ở góc độ quản lý, Luật Thư viện ra đời phải góp phần tạo hành lang pháp lý để thư viện phát triển, thúc đẩy văn hóa đọc, giúp người dân nâng cao hưởng thụ về văn hóa. Đó là ý kiến được nhiều người đưa ra trong các cuộc tham vấn về Dự án Luật Thư viện vừa liên tục được Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội tổ chức.
Xây dựng Luật Thư viện để thúc đẩy văn hóa đọc
Xây dựng Luật Thư viện để thúc đẩy văn hóa đọc
Kinhtedothi - Chiều 11/6, Quốc hội đã thảo luận về Dự án Luật Thư viện. Nhiều ý kiến đồng tình sự cần thiết ban hành Luật này để thúc đẩy văn hóa đọc.
Dự án Luật Thư viện: Kỳ vọng thúc đẩy văn hóa đọc
Dự án Luật Thư viện: Kỳ vọng thúc đẩy văn hóa đọc
Kinhtedothi - Hướng đến người đọc chứ không chỉ phục vụ quản lý, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức, thông tin và thúc đẩy sự phát hiện của hệ thống thư viện hiện đại. Đó là những mục tiêu được kỳ vọng khi Dự án Luật Thư viện vừa được trình ra Thường vụ Quốc hội.