Mở lại đường bay quốc tế từ 15/9: “Khách sang 5 ngày mà cách ly 14 ngày thì không ai đi”
Mở lại đường bay quốc tế từ 15/9: “Khách sang 5 ngày mà cách ly 14 ngày thì không ai đi”
Kinhtedothi - Trả lời câu hỏi về vấn đề cách ly y tế khi mở lại đường bay quốc tế từ 15/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ nêu vấn đề: “Cách ly như thế nào? khách sang 5 ngày mà cách ly 14 ngày thì không ai sang\".