Hà Nội cấp mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 495 doanh nghiệp
Hà Nội cấp mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 495 doanh nghiệp
Kinhtedothi - Triển khai Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 3/1/2018 của UBND TP Hà Nội, từ đầu năm 2019 đến nay, việc duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm tiếp tục được các sở ngành tích cực thực hiện.