Vietcombank miễn phí chuyển tiền ủng hộ quyên góp phòng, chống dịch Covid-19
Vietcombank miễn phí chuyển tiền ủng hộ quyên góp phòng, chống dịch Covid-19
Kinhtedothi - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, từ ngày 23/3/2020, mọi người dân trong cả nước đều có thể ủng hộ quyên góp phòng chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức.