Quảng Ngãi: Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn
Quảng Ngãi: Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn
Kinhtedothi - Cùng với tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, Công ty điện lực (PC) Quảng Ngãi đã tập trung nâng cấp, cải tạo lưới điện, nhằm cung cấp nguồn điện chất lượng cho người dân và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Quảng Ngãi: Nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở khu vực miền núi
Quảng Ngãi: Nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở khu vực miền núi
Kinhtedothi- Việc khắc phục các điểm sạt lở được tiến hành nhanh chóng nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân.