Ký kết EVFTA-EVIPA: Mở ra chân trời mới hợp tác rộng lớn giữa Việt Nam và EU
Ký kết EVFTA-EVIPA: Mở ra chân trời mới hợp tác rộng lớn giữa Việt Nam và EU
Thủ tướng cho rằng, việc chính thức ký 2 Hiệp định quan trọng là Hiệp định thương mại tự do EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA đã mở ra chân trời mới hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn của Việt Nam và EU, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp hai bên.