Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
Kinhtedothi - Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được xây dựng và phát triển trở thành một trong những động lực phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân và đảm bảo an ninh quốc phòng.