Kiểm tra các vụ án tham nhũng nghiêm trọng tại Thái Bình
Kiểm tra các vụ án tham nhũng nghiêm trọng tại Thái Bình
Bộ trưởng Tô Lâm - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị Thái Bình tập trung làm rõ những sơ hở, thiếu sót, sai phạm, vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án đầu tư công; trong quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường;…