TP Hồ Chí Minh: Thay đổi phương thức phân loại và xử lý rác thải
TP Hồ Chí Minh: Thay đổi phương thức phân loại và xử lý rác thải
Kinhtedothi - Việc phân loại rác ở TP Hồ Chí Minh sẽ được chia thành 2 nhóm, gồm nhóm có thể tái chế và nhóm chất thải còn lại, việc thu gom cũng sẽ thay đổi để phù hợp thực tế.