Những người nào được tham gia lựa chọn sách giáo khoa?
Những người nào được tham gia lựa chọn sách giáo khoa?
Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT). Theo đó, SGK được lựa chọn phải trong danh mục được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt.
Nóng: Bộ GD&ĐT công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1
Nóng: Bộ GD&ĐT công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1
Kinhtedothi – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ký quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT). Có 32 SGK của 8 môn học và hoạt động giáo dục được phê duyệt.