Đông Anh công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Đông Anh công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Kinhtedothi - UBND huyện Đông Anh vừa phát đi thông báo công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gia Lâm
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gia Lâm
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa mới chấp thuận phê duyệt đồ án quy hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gia Lâm tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội đến năm 2020
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội đến năm 2020
Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) 3 địa phương: TP Hà Nội, TP Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng.