Cổng nhân đạo 1407 nhận đã nhận được 57 tỷ đồng chống Covid-19
Cổng nhân đạo 1407 nhận đã nhận được 57 tỷ đồng chống Covid-19
Kinhtedothi - Quỹ “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” đã nhận được 57 tỷ đồng qua tổng đài 1407.
Nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm chỉ đáp ứng 35\% nhu cầu vay vốn
Nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm chỉ đáp ứng 35\% nhu cầu vay vốn
Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2016 – 2018 đã có 546.000 lao động được vay 15.447 tỷ đồng từ các nguồn vốn để hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng sản xuất…