Rác thải bủa vây chùa Trầm, Hà Nội
Rác thải bủa vây chùa Trầm, Hà Nội
Tại huyện Chương Mỹ, rác thải đang bủa vây xung quanh khu vực chùa Trầm, gây ô nhiễm nghiêm trọng.