Hồi sinh sông Tô Lịch: Mọi biện pháp xử lý tại chỗ chỉ là tạm thời
Hồi sinh sông Tô Lịch: Mọi biện pháp xử lý tại chỗ chỉ là tạm thời
Kinhtedothi - Giải cứu sông Tô Lịch không thể chỉ trông đợi vào việc xử lý ô nhiễm tại chỗ bằng hóa chất hay công nghệ, bởi nếu không có biện pháp ngăn được nước thải chảy xuống sông thì mọi việc đều là vô nghĩa, không bền vững.
Chưa rõ giá thành xử lý ô nhiễm môi trường sông Tô Lịch theo công nghệ Nhật
Chưa rõ giá thành xử lý ô nhiễm môi trường sông Tô Lịch theo công nghệ Nhật
Kinhtedothi – Hiện chưa thể so sánh hiệu quả xử lý ô nhiêm môi trường sông Tô Lịch theo công nghệ của Nhật Bản và chế phẩm Redoxy 3C.