Tước quyền tự quyết room vốn ngoại: Ngân hàng khó gọi vốn ngoại?
Tước quyền tự quyết room vốn ngoại: Ngân hàng khó gọi vốn ngoại?
Kinhtedothi - Tiềm lực về vốn và kinh nghiệm của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) có thể giúp đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngân hàng trong nước. Phương án này đang được nhiều ngân hàng hướng tới nhưng lại gặp phải nhiều vướng mắc.