Chương trình đào tạo đặc biệt từ vườn ươm khởi nghiệp của Shark Thủy
Chương trình đào tạo đặc biệt từ vườn ươm khởi nghiệp của Shark Thủy
Kinhtedothi - Chương trình Essential Incubation Program (EIP) được thiết kế bởi Rehoboth Việt Nam dựa trên bộ giáo trình chuyển giao từ Hàn Quốc, đặt nền móng cho sự phát triển của các startup Việt Nam ra thế giới