Tập trung hoàn thiện khung chính sách phát triển giao thông Thủ đô
Tập trung hoàn thiện khung chính sách phát triển giao thông Thủ đô
Kinhtedothi - Năm 2018 vừa qua, Sở GTVT Hà Nội đã tập trung vào công tác xây dựng các quy hoạch, quy định nhằm hoàn thiện khung chính sách, góp phần tích cực phát triển giao thông Thủ đô.