Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi): Băn khoăn nội hàm liêm chính
Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi): Băn khoăn nội hàm liêm chính
Kinhtedothi - Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đang được thảo luận đã đưa ra nhiều vấn đề mới ở cả 3 nội dung phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.