Sau Foxconn, thêm một \'ông lớn\' điện tử bơm tiền vào Việt Nam
Sau Foxconn, thêm một \"ông lớn\" điện tử bơm tiền vào Việt Nam
Kinhtedothi - Tập đoàn Intel đã đầu tư 475 triệu USD vào cơ sở của mình ở TP Hồ Chí Minh nhằm phát triển các công nghệ phức tạp hơn, cũng như khai thác các cơ hội thị trường mới.