Tết Thái Lan bỏ rượu vì an toàn giao thông
Tết Thái Lan bỏ rượu vì an toàn giao thông
Kinhtedothi - 50 - 60\% người trưởng thành ở Thái vẫn cầm lái ngay sau khi uống rượu bia và tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn ở những người dưới 20 tuổi.